Jumaat, Julai 26, 2019

IDDAH BAGI PEREMPUAN YANG BERCERAI ATAU KEMATIAN SUAMI


 DEFINASI IDDAH 

Iddah ialah suatu tempoh masa yang menghalang seseorang perempuan kematian suami ataupun bercerai dari berkahwin.

Kewajipan ber'iddah adalah untuk memelihara air mani suami supaya tidak bercampur dengan air mani lelaki lain demi menjaga nasab dan keturunannya.

Sekiranya sesuatu perkahwinan itu dilakukan dalam masa iddah, maka perkahwinan itu tidak sah dan terbatal.
Ada EMPAT keadaan iaitu ...

PERTAMA
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’›πŸ’œ
TIADA 'IDDAH
BAGI ISTERI YANG BELUM DISETUBUHI
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’›πŸ’œ

πŸ’š Firman Allah 

يَΨ§ Ψ£َيُّΩ‡َΨ§ Ψ§Ω„َّΨ°ِΩŠΩ†َ Ψ’Ω…َΩ†ُوا Ψ₯ِΨ°َΨ§ Ω†َΩƒَΨ­ْΨͺُΩ…ُ Ψ§Ω„ْΩ…ُΨ€ْΩ…ِΩ†َΨ§Ψͺِ Ψ«ُΩ…َّ Ψ·َΩ„َّΩ‚ْΨͺُΩ…ُΩˆΩ‡ُΩ†َّ Ω…ِΩ† Ω‚َΨ¨ْΩ„ِ Ψ£َΩ† ΨͺَΩ…َΨ³ُّΩˆΩ‡ُΩ†َّ فَΩ…َΨ§ Ω„َΩƒُΩ…ْ ΨΉَΩ„َيْΩ‡ِΩ†َّ Ω…ِΩ† ْΨΉِΨ―َّΨ©ٍ ΨͺَΨΉْΨͺَΨ―ُّΩˆΩ†َΩ‡َΨ§ ﴿Ω€Ω©﴾ Ψ§Ω„Ψ£Ψ­Ψ²Ψ§Ψ¨

Maksudnya
Wahai orang-orang yang beriman apa bila kamu berkahwin dengan perempuan - perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya (jimak)  maka tiadalah bagi kamu terhadap mereka sebarang 'iddah yang kamu boleh hitung akannya.
Surah al-Ahzab ayat 49.

KEDUA
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’›πŸ’œ
TIGA KALI SUCI
BAGI ISTERI YANG MASIH KEDATANGAN HAIDH
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’›πŸ’œ

πŸ’š Firman Allah 

 ΩˆَΨ§Ω„ْΩ…ُΨ·َΩ„َّΩ‚َΨ§Ψͺُ يَΨͺَΨ±َΨ¨َّΨ΅ْΩ†َ Ψ¨ِΨ£َنفُΨ³ِΩ‡ِΩ†َّ Ψ«َΩ„َΨ§Ψ«َΨ©َ Ω‚ُΨ±ُوٍؑ ﴿Ω’Ω’Ω¨﴾  Ψ§Ω„Ψ¨Ω‚Ψ±Ψ©

Maksudnya
Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid).
Surah al-Baqarah ayat 228

Tiga kali suci adalah untuk memastikan rahim si isteri bersih dari air mani si suami.

KETIGA
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’›πŸ’œ
TIGA BULAN
BAGI ISTERI YANG KEPUTUSAN HAID ATAU BELUM DATANG HAIDH
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’›πŸ’œ

πŸ’š Firman Allah 

وَΨ§Ω„Ω„َّΨ§Ψ¦ِي يَΨ¦ِΨ³ْΩ†َ Ω…ِΩ†َ Ψ§Ω„ْΩ…َΨ­ِيآِ Ω…ِΩ† Ω†ِّΨ³َΨ§Ψ¦ِΩƒُΩ…ْ Ψ₯ِΩ†ِ Ψ§Ψ±ْΨͺَΨ¨ْΨͺُΩ…ْ فَΨΉِΨ―َّΨͺُΩ‡ُΩ†َّ Ψ«َΩ„َΨ§Ψ«َΨ©ُ Ψ£َΨ΄ْΩ‡ُΨ±ٍ وَΨ§Ω„Ω„َّΨ§Ψ¦ِي Ω„َΩ…ْ يَΨ­ِΨΆْΩ†َ ﴿Ω€﴾ Ψ§Ω„Ψ·Ω„Ψ§Ω‚

Maksudnya
Dan perempuan - perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid jika kamu ragu ragu maka 'iddahnya ialah tiga bulan dan (begitu juga) perempuan - perempuan yang belum kedatangan haid "
Surah at-Talaq ayat 4.

CATATAN
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’›πŸ’œ

Menurut mazhab Syafiie dan Hanbali; termasuk juga yang perlu ber'iddah tiga bulan ialah wanita yang berterusan keluar darah dari farajnya di mana ia tidak dapat membezakan lagi bila ia haid dan bila ia istihadhah.

KEEMPAT
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’›πŸ’œ
SEHINGGA MELAHIRKAN ANAK JIKA ISTERI ITU MENGANDUNG
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’›πŸ’œ

πŸ’š Firman Allah 

وَΨ£ُΩˆΩ„َΨ§Ψͺُ Ψ§Ω„ْΨ£َΨ­ْΩ…َΨ§Ω„ِ Ψ£َΨ¬َΩ„ُΩ‡ُΩ†َّ Ψ£َΩ† يَΨΆَΨΉْΩ†َ Ψ­َΩ…ْΩ„َΩ‡ُΩ†َّ ﴿Ω€﴾ Ψ§Ω„Ψ·Ω„Ψ§Ω‚


Maksudnya
Dan perempuan - perempuan mengandung, tempoh 'iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya.
Surah at-Talaq ayat 4

πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’›πŸ’œ
CATATAN
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’›πŸ’œ

Dalam tempoh iddah, suami boleh rujuk kembali dengan syarat isteri adalah dalam iddah Raj’ie.

Iddah Raj’ie ialah iddah yang membolehkan bekas suami merujuk semula isterinya. Ianya berlaku pada talak satu dan talak dua sahaja.Ada DUA keadaan iaitu ....

PERTAMA
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’›πŸ’œ
EMPAT BULAN SEPULUH HARI
BAGI ISTERI YANG TIDAK MENGANDUNG
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’›πŸ’œ

πŸ’š Firman Allah 

وَΨ§Ω„َّΨ°ِΩŠΩ†َ يُΨͺَوَفَّوْΩ†َ Ω…ِΩ†ΩƒُΩ…ْ وَيَΨ°َΨ±ُΩˆΩ†َ Ψ£َΨ²ْوَΨ§Ψ¬ًΨ§ يَΨͺَΨ±َΨ¨َّΨ΅ْΩ†َ Ψ¨ِΨ£َنفُΨ³ِΩ‡ِΩ†َّ Ψ£َΨ±ْΨ¨َΨΉَΨ©َ Ψ£َΨ΄ْΩ‡ُΨ±ٍ وَΨΉَΨ΄ْΨ±ًΨ§ ٌ ﴿Ω’Ω£Ω€﴾ Ψ§Ω„Ψ¨Ω‚Ψ±Ψ©

Maksudnya
Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari.
al-Baqarah ayat 234.

KEDUA
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’›πŸ’œ
SEHINGGA MELAHIRKAN ANAK JIKA ISTERI ITU MENGANDUNG
πŸ’™πŸ’šπŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’›πŸ’œ

πŸ’š Firman Allah 

وَΨ£ُΩˆΩ„َΨ§Ψͺُ Ψ§Ω„ْΨ£َΨ­ْΩ…َΨ§Ω„ِ Ψ£َΨ¬َΩ„ُΩ‡ُΩ†َّ Ψ£َΩ† يَΨΆَΨΉْΩ†َ Ψ­َΩ…ْΩ„َΩ‡ُΩ†َّ ﴿Ω€﴾ Ψ§Ω„Ψ·Ω„Ψ§Ω‚

Maksudnya
Dan perempuan - perempuan mengandung, tempoh eddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya
Surah at-Talaq ayat 4

Tiada ulasan: